Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Brožura a vzorek TriAxu

Informační brožuru o geomříži TriAx spolu s jejím ukázkovým vzorkem si můžete vyžádat: