Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Dopravní zkoušky

Dopravní zkoušky uskutečněné v Transport Research Laboratory (TRL) byly provedeny ve velkém měřítku. TriAx i dvouosé geomříže byly testovány s různými mocnostmi kameniva – každý test vždy 10 000 přejezdy zatěžovacího kola.

Výsledky ukázaly, že vrstva stabilizovaná trojosou geomříží vykazuje významně menší deformace a nezvratně prokázaly konstrukční přínos této geomříže,
který zahrnuje:

  • lepší zazubení kameniva a zvýšenou účinnost mechanicky stabilizované vrstvy
  • zvýšení dopravní životnosti pro danou mocnost konstrukční vrstvy
  • redukci mocnosti konstrukční vrstvy pro dané dopravní zatížení

Rovněž NTEC (testovací zařízení v Nottinghamu) získal velké množství srovnávacích údajů dvouosých i trojosých geomříží, která potvrzují mnohem lepší funkčnost trojosých geomříží.