Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Polní zkoušky

Polní zkoušky potvrdily, že s geomřížemi TriAx lze snadno manipulovat
při současném zachování dostatečné tuhosti pro instalaci na málo únosných podložích.