Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Překlenutí dutin

Geomříž TriAx může být použita jako ochrana vůči lokálním poklesům půdy jakými jsou například poklesy v oblastech opuštěných dolů a může pomoci bezpečně identifikovat příznaky teprve vznikajících podpovrchových dutin.

Všechny druhy použití geomříže TriAx vyžadují náležitou odbornou analýzu od inženýrů společnosti GEOMAT nebo jiných kvalifikovaných odborníků.