Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Reference

Parkoviště pro nákladní vozidla v Cumbernauldu

Dvouosé geomříže Tensar jsou nyní běžným prostředkem poskytujícím mechanickou stabilizaci vrstev na bažinaté a organické zeminy. Tyto mechanicky stabilizované vrstvy poskytují základ pro dopravní cesty, přístupové cesty k větrným farmám
a různé parkovací plochy. S nástupem geomříže TriAx se projektantům nabízí možnost získat zkušenosti s novým typem geomříže, vyvinutým speciálně
pro stabilizaci podkladních vrstev.

Dálnice A66 Scotch Conner

Na dálnici u Carkins Moor na A66 Scotch Conner bylo požadováno zlepšení podloží, které zahrnovalo přebudování křižovatky s vedlejší silnicí. Nová dispozice požadovala, aby vedlejší silnice překlenula starý kamenolom, který byl zaplněn odpadem a předpokládalo se jeho nerovnoměrné sedání.

Mnohem více referencí s využitím geomříží Tensar TriAx najdete na webových stránkách GEOMAT.