Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Silnice a dopravní plochy

Zlepšené vlastnosti geomříže TriAx umožňují větší redukci mocnosti zrnité vrstvy, další snížení objemů použitého přírodního kameniva i objem materiálu, který musí být vytěžen.
Tyto prokazatelné úspory pomohou inženýrům snadněji obhájit a prosadit jejich návrhy.

Pro tenké povrchy vozovek poskytuje geomříž TriAx dlouhodobé přínosy ve formě zvýšení životnosti povrchu a snížení nákladů na jeho údržbu.

Použití geomříže TriAx vyžaduje méně kameniva, což pomáhá snížit čas instalace
a redukuje cenu stabilizované vrstvy.

S trojosou geomříží TriAx lze díky její účinnosti ušetřit značné finanční prostředky
při výstavbě nezpevněných cest a trvalých silničních konstrukcí.