Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Spoje geomříže TriAx

Integrita (celistvost) spoje
Geomříž TriAx je vyrobena z extrudovaného pásu polypropylenu, který je následně perforován řadou děr a natažen tak, aby vytvořil jedinečnou strukturu TriAxu.
Tento postup vyvinutý společností Tensar umocněný řešením spojů ústí ve výrobek s vysokou pevností a tuhostí spoje.

Účinnost spoje
Ve třech směrech shodných se směry žeber byly provedeny důkladné testy.
V každém testovaném směru byla pevnost spoje shledána prakticky totožná
s pevností žebra – což představuje jeho 100% účinnost.