Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Technická podpora

Dokonce ani technologicky nejdokonalejší výrobky nejsou schopny využití jejich maximálního potenciálu, nejsou-li provázeny odpovídajícími odbornými znalostmi
a zkušenostmi.

Geomříže Tensar TriAx jsou dodávány s podporou Tensar Technology, tedy vysoce účinné výrobky podpořené znalostmi a know-how pro dosažení optimálních výsledků. Renomovaný tým odborníků společnosti Tensar je světově
proslulý pro bezkonkurenční odborné znalosti a na požádání poskytuje projektantům
i dodavatelům technické návrhy a instalační postupy pro všechny typy projektů.

Návrhový program TensarPave

Softwarový balíček TensarPave vyvinutý společností Tensar International obsahuje návrhové parametry geomříže TriAx pro co nejekonomičtější návrh stabilizace podkladních vrstev vozovek.

Projektování s geomřížemi TriAx

Pro dosažení optimálního fungování geomříží TriAx v dopravních konstrukcích
a dalších aplikacích se obraťte na společnost GEOMAT, která vám poskytne odbornou konzultaci k použití tohoto typu geomříží.