Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Technické specifikace

Mechanicky stabilizované vrstvy navržené s geomřížemi TriAx jsou založeny
na jejich specifickém chování. Proto je není možné zaměnit s běžnými stabilizačními geomřížemi.