Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Testování žebra

Tvar a výška žeber geomříže a celková struktura TriAxu mají přímý vliv na rozsah omezení pohybu a účinnost stabilizované vrstvy.

Geomříž Triax byla navržena s vyšším žebrem a konkávním profilem žebra
pro účinnější omezení pohybu kameniva a zvýšení stupně mechanické stabilizace.

Pro srovnání chování dvou druhů geomříží s různými výškami žebra použitými
v mechanicky stabilizované vrstvě byla provedena celá řada dopravních testů
i analytických výpočtů.

Výsledky nezvratně potvrdily, že mnohem lepších vlastností mechanicky stabilizované vrstvy bylo dosaženo s geomříží TriAx a jejím vyšším žebrem.