Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Tvar žebra

Konstrukce a tvar žebra geomříže TriAx přímo ovlivňuje účinnost stabilizované vrstvy. Ve srovnání s běžnými dvouosými geomřížemi má geomříž TriAx mnohem větší výšku žebra, která přispívá k většímu omezení pohybu zrn.