Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Všesměrné vlastnosti

Téměř izotropní tuhost geomříže TriAx je předpokladem, že účinnost výrobku bude stejná bez ohledu na směr jízdy kol vozidel. Tento předpoklad byl potvrzen všesměrnou dopravní zkouškou pomocí simulačního zařízení v laboratoři Nottingham Transpotation Engineering Centre (NTEC).

Měření deformací ukázalo, že geomříž TriAx působí ve všech směrech stejně.
Tím se výrazně liší od běžných dvouosých geomříží, které vykazují sníženou účinnost při dopravním zatížení v orientaci 45° vůči směru žeber proti srovnatelnému zatížení dopravou rovnoběžně se směrem žeber.

Polární diagram srovnávající tahovou tuhost dvouosé geomříže Tensar a geomříže TriAx v rozsahu 360°, kde výrobek TriAx vykazuje téměř izotropní vlastnosti.