Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Výhody geomříže Triax

Jedinečná struktura geomříže TriAx spojuje několik optimalizovaných vlastností geomříží, které svojí účinností v dopravních konstrukcích překonávají klasické dvouosé geomříže.
V kombinaci s vhodným kamenivem vytváří TriAx mechanicky stabilizovanou vrstvu
s mimořádnými vlastnostmi.

Polární diagram srovnávající tahovou tuhost dvouosé geomříže Tensar a geomříže TriAx v rozsahu 360°, kde výrobek TriAx vykazuje téměř izotropní vlastnosti.