Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Výzkum a vývoj

Vědecky prokázáno funkční překonání dvouosých geomříží.

K prokázání přínosu geomříže TriAx ve srovnání s běžnými dvouosými geomřížemi byla provedena řada zkoušek a pokusů.

Zkoušky simulující dopravní zatížení stabilizované vrstvy byly prováděny
na universitě v Nottinghamu (ve Velké Británii), značná část zkoušek také
v Transport Research Laboratory (TRL).

Součástí přísného komplexního testovacího programu byly mimo jiné zkoušky
pro stanovení poškození během instalace a zkoušky únosnosti včetně polních testů.

Pro více informací k jednotlivým zkouškám klikněte na následující odkazy.