Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Zazubení a omezení pohybu

V mechanicky stabilizované vrstvě se zrna kameniva zaklíní do otvoru geomříže
a jejich pohyb je tak omezen. Tato interakce vytváří stabilizovanou vrstvu
s vylepšenými parametry.

Konstrukční vlastnosti mechanicky stabilizované vrstvy jsou ovlivněny rozsahem
a výškou zóny s omezeným pohybem zrn.