Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Zkoušky poškození

Další zkoušky v Transport Research Laboratory (TRL) byly provedeny pro stanovení koeficientu poškození geomříže TriAx při typické instalaci, tedy zasypání zrnitou vrstvou a dokonalém zhutnění.

Geomříž TriAx při těchto zkouškách prokázala dostatečnou tuhost a odolnost vůči ztrátě integrity své struktury.

Odkrytí geomříže TriAx při zkouškách pro stanovení poškození při instalaci.