Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Zkoušky v malém měřítku

The Nottingham Transportation Engineering Centre (NTEC)

Na universitě v Nottinghamu (Pavement Research Centre) byly zjištěny něktré klíčové vlastnosti ovlivnující funkci geomříže, což vytvořilo základ pro vylepšení struktury geomříže TriAx.

Testovacím zařízením v Nottinghamu bylo zjištěno velkého množství dat srovnávajících vlastnosti dvouosých geomříží Tensar a geomříží TriAx.
Testy potvrdily mnohem větší účinnost geomříže TriAx ve srovnání s geomříží dvouosou.