Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Zvýšení únosnosti

Testy únosnosti provedené ve velkém měřítku v UK Building Research Establishment (BRE) ukázaly, že působení geomříží TriAx projevující se zvýšením tuhosti
a rozsahem omezení pohybu stabilizované vrstvy vede k mnohem vyššímu úhlu roznosu zatížení.

Testy únosnosti v BRE potvrdily, že použití geomříže TriAx zvyšuje úhel roznosu zatížení.