Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Dodavatelé dopravních staveb

Snížení objemu kameniva pomocí geomříže TriAx vede k úspoře financí,
která se muže stát rozhodujícím faktorem pro získání stavební zakázky.

Na základě aktuálních podmínek přímo na stavbě může společnost GEOMAT zajistit optimalizovaný alternativní návrh ke stavebnímu projektu.

Zkušení inženýři společnosti vyjíždějí na požádání na stavbu ke konzultacím
s řešením problému neúnosného nebo nestejnorodého podloží.

Geomříže TriAx jsou k dispozici ve skladech společnosti GEOMAT.