Geomříže, geotextilie GEOMAT

Geomříže, geotextilie Geomat
Tensar International

Dodavatelé pilotážních prací

Pracovní plošiny pro pilotáž nebo přístup pro jeřáb nezbytným předpokladem
pro přístup na neúnosné podloží.

Společnost GEOMAT nabízí specializovanou projekční podporu odpovídající podmínkám pracovních plošin s maximálním využitím výhod geomříží TriAx
k minimalizaci tlouštky plošiny a tím úspoře nákladů.